viola

From Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

Afaan Xaaliyaanii


viola

bildimaa

Afaan Porchugaal


viola