Jump to content

Kuush

Wiktionary irraa

kanaslaali : Itoophiyaa, Cush, Sudaan, Nuubiyaa, Meero'ee, כוש, Giiloo

Afaan Oromoo

Wikipedia logo
Wikipedia logo
Wikipidiyaa irraa barruu qaba:

Xinjecha

  • Jecha Macaafa qulqulluu irraa dhufe ta'ee saba gurraacha hunda kan bakka bu'u.
  • Ka'umsa jechaa Afaan saba naannoo Kana'aan irra jiraachaa turanii ta'ee jechoota lama Kuu fi Shii irraa kan dhufe. Innis Kuu jechuun Waaqayyo jechuu yeroo ta'u, Shii jechuun immoo Saba jechuu dha. Haala kanaan hiikni isaa Saba Waaqayyoo jechuu dha.
  • Jechi Kuush jedhu kun yeroo ammaa Kitaaba qulqulluu irratti iddoo baay'eetti Itoophiyaa jedhameera.

Cibra

  1. Nama fuula gurraachaa.
  2. Abbaa saboota Kuush ta'an hundaati.
  • Fakkeenya
    • Ilmaan Kaam, Kuush, Misraayiim, Fux, Kana'aan turan. (Seera Uumamaa 10: 6)
    • Ilmaan Kuush immoo Saabaa, Hawiilaa, Sabtaa, Ra'imaa, Sabtekaas; ilmaan Ra'imaas immoo Sheebaa fi Dedaan. (Seera Uumamaa 10: 7)
Dhalatoo jechaa