giugno

From Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

Afaan Xaaliyaanii


giugno m

[1] Waxabajjii