girafa

From Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

Afaan Porchugaal


girafa f

  1. sattawa