gennaio

From Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

Afaan Xaaliyaanii


gennaio m

[1] Amajjii