agosto

From Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

Afaan Xaaliyaanii


agosto m

[1] Hagayya

Afaan Porchugaal


agosto m

[1] Hagayya

Afaan Spenii


agosto m

[1] Hagayya