User:Ahrada2021

Wiktionary irraa
Gara kallatti ce'i Gara barbaadutti ce'i
 1. {{k}} [[_]], [[1]] {{-om-}} {{Xinj}} * 0 ==Hiika== # [[zeeroo]]
 2. {{k}} [[0]], [[2]] {{-om-}} {{Xinj}} * 1 ==Hiika== # [[tokko]]
 3. {{k}} [[1]], [[3]] {{-om-}} {{Xinj}} * 2 ==Hiika== # [[lama]]
 4. {{k}} [[2]], [[4]] {{-om-}} {{Xinj}} * 3 ==Hiika== # [[sadi]]
 5. {{k}} [[3]], [[5]] {{-om-}} {{Xinj}} * 4 ==Hiika== # [[afur]]
 6. {{k}} [[4]], [[6]] {{-om-}} {{Xinj}} * 5 ==Hiika== # [[shan]]
 7. {{k}} [[5]], [[7]] {{-om-}} {{Xinj}} * 6 ==Hiika== # [[ja'a]], [[jaha]], [[jaa]]
 8. {{k}} [[6]], [[8]] {{-om-}} {{Xinj}} * 7 ==Hiika== # [[torba]]
 9. {{k}} [[7]], [[9]] {{-om-}} {{Xinj}} * 8 ==Hiika== # [[saddeet]]
 10. {{k}} [[8]], [[10]] {{-om-}} {{Xinj}} * 9 ==Hiika== # [[sagal]]
 11. {{k}} [[9]], [[11]] {{-om-}} {{Xinj}} * 10 ==Hiika== # [[kudhan]]
 12. {{k}} [[10]], [[12]] {{-om-}} {{Xinj}} * 11 ==Hiika== # [[kudha tokko]]
 13. {{k}} [[11]], [[13]] {{-om-}} {{Xinj}} * 12 ==Hiika== # [[kudha lama]]
 14. {{k}} [[12]], [[14]] {{-om-}} {{Xinj}} * 13 ==Hiika== # [[kudha sadii]]
 15. {{k}} [[13]], [[15]] {{-om-}} {{Xinj}} * 14 ==Hiika== # [[kudha afur]]
 16. {{k}} [[14]], [[16]] {{-om-}} {{Xinj}} * 15 ==Hiika== # [[kudha shan]]
 17. {{k}} [[15]], [[17]] {{-om-}} {{Xinj}} * 16 ==Hiika== # [[kudha ja'a]]
 18. {{k}} [[16]], [[18]] {{-om-}} {{Xinj}} * 17 ==Hiika== # [[kudha torba]]
 19. {{k}} [[17]], [[19]] {{-om-}} {{Xinj}} * 18 ==Hiika== # [[kudha saddeet]]
 20. {{k}} [[18]], [[20]] {{-om-}} {{Xinj}} * 19 ==Hiika== # [[kudha sagal]]
 21. {{k}} [[19]], [[21]] {{-om-}} {{Xinj}} * 20 ==Hiika== # [[digdama]]
 22. {{k}} [[20]], [[22]] {{-om-}} {{Xinj}} * 21 ==Hiika== # [[digdamii tokko]]
 23. {{k}} [[21]], [[23]] {{-om-}} {{Xinj}} * 22 ==Hiika== # [[digdamii lama]]
 24. {{k}} [[22]], [[24]] {{-om-}} {{Xinj}} * 23 ==Hiika== # [[digdamii sadii]]
 25. {{k}} [[23]], [[25]] {{-om-}} {{Xinj}} * 24 ==Hiika== # [[digdamii afur]]
 26. {{k}} [[24]], [[26]] {{-om-}} {{Xinj}} * 25 ==Hiika== # [[digdamii shan]]
 27. {{k}} [[25]], [[27]] {{-om-}} {{Xinj}} * 26 ==Hiika== # [[digdamii jaa]]
 28. {{k}} [[26]], [[28]] {{-om-}} {{Xinj}} * 27 ==Hiika== # [[digdamii torba]]
 29. {{k}} [[27]], [[29]] {{-om-}} {{Xinj}} * 28 ==Hiika== # [[digdamii saddeet]]
 30. {{k}} [[28]], [[30]] {{-om-}} {{Xinj}} * 29 ==Hiika== # [[digdamii sagal]]
 31. {{k}} [[29]], [[31]] {{-om-}} {{Xinj}} * 30 ==Hiika== # [[soddoma ]]
 32. {{k}} [[30]], [[32]] {{-om-}} {{Xinj}} * 31 ==Hiika== # [[soddomii tokko]]
 33. {{k}} [[31]], [[33]] {{-om-}} {{Xinj}} * 32 ==Hiika== # [[soddomii lama]]
 34. {{k}} [[32]], [[34]] {{-om-}} {{Xinj}} * 33 ==Hiika== # [[soddomii sadii]]
 35. {{k}} [[33]], [[35]] {{-om-}} {{Xinj}} * 34 ==Hiika== # [[soddomii afur]]
 36. {{k}} [[34]], [[36]] {{-om-}} {{Xinj}} * 35 ==Hiika== # [[soddomii shan]]
 37. {{k}} [[35]], [[37]] {{-om-}} {{Xinj}} * 36 ==Hiika== # [[soddomii jaa]]
 38. {{k}} [[36]], [[38]] {{-om-}} {{Xinj}} * 37 ==Hiika== # [[soddomii torba]]
 39. {{k}} [[37]], [[39]] {{-om-}} {{Xinj}} * 38 ==Hiika== # [[soddomii saddeet]]
 40. {{k}} [[38]], [[40]] {{-om-}} {{Xinj}} * 39 ==Hiika== # [[soddomii sagal]]
 41. {{k}} [[39]], [[41]] {{-om-}} {{Xinj}} * 40 ==Hiika== # [[afurtama]]
 42. {{k}} [[40]], [[42]] {{-om-}} {{Xinj}} * 41 ==Hiika== # [[afurtamii tokko ]]
 43. {{k}} [[41]], [[43]] {{-om-}} {{Xinj}} * 42 ==Hiika== # [[afurtamii lama]]
 44. {{k}} [[42]], [[44]] {{-om-}} {{Xinj}} * 43 ==Hiika== # [[afurtamii sadii]]
 45. {{k}} [[43]], [[45]] {{-om-}} {{Xinj}} * 44 ==Hiika== # [[afurtamii afur]]
 46. {{k}} [[44]], [[46]] {{-om-}} {{Xinj}} * 45 ==Hiika== # [[afurtamii shan]]
 47. {{k}} [[45]], [[47]] {{-om-}} {{Xinj}} * 46 ==Hiika== # [[afurtamii jaa]]
 48. {{k}} [[46]], [[48]] {{-om-}} {{Xinj}} * 47 ==Hiika== # [[afurtamii torba]]
 49. {{k}} [[47]], [[49]] {{-om-}} {{Xinj}} * 48 ==Hiika== # [[afurtamii saddeet]]
 50. {{k}} [[48]], [[50]] {{-om-}} {{Xinj}} * 49 ==Hiika== # [[afurtamii sagal]]
 51. {{k}} [[49]], [[51]] {{-om-}} {{Xinj}} * 50 ==Hiika== # [[shantama]]
 52. {{k}} [[50]], [[52]] {{-om-}} {{Xinj}} * 51 ==Hiika== # [[shantamii tokko]]
 53. {{k}} [[51]], [[53]] {{-om-}} {{Xinj}} * 52 ==Hiika== # [[shantamii lama]]
 54. {{k}} [[52]], [[54]] {{-om-}} {{Xinj}} * 53 ==Hiika== # [[shantamii sadii]]
 55. {{k}} [[53]], [[55]] {{-om-}} {{Xinj}} * 54 ==Hiika== # [[shantamii afur]]
 56. {{k}} [[54]], [[56]] {{-om-}} {{Xinj}} * 55 ==Hiika== # [[shantamii shan]]
 57. {{k}} [[55]], [[57]] {{-om-}} {{Xinj}} * 56 ==Hiika== # [[shantamii jaa]]
 58. {{k}} [[56]], [[58]] {{-om-}} {{Xinj}} * 57 ==Hiika== # [[shantamii torba]]
 59. {{k}} [[57]], [[59]] {{-om-}} {{Xinj}} * 58 ==Hiika== # [[shantamii saddeet]]
 60. {{k}} [[58]], [[60]] {{-om-}} {{Xinj}} * 59 ==Hiika== # [[shantamii sagal]]
 61. {{k}} [[59]], [[61]] {{-om-}} {{Xinj}} * 60 ==Hiika== # [[jaatama]]
 62. {{k}} [[60]], [[62]] {{-om-}} {{Xinj}} * 61 ==Hiika== # [[jaatamii tokko ]]
 63. {{k}} [[61]], [[63]] {{-om-}} {{Xinj}} * 62 ==Hiika== # [[jaatamii lama]]
 64. {{k}} [[62]], [[64]] {{-om-}} {{Xinj}} * 63 ==Hiika== # [[jaatamii sadii]]
 65. {{k}} [[63]], [[65]] {{-om-}} {{Xinj}} * 64 ==Hiika== # [[jaatamii afur]]
 66. {{k}} [[64]], [[66]] {{-om-}} {{Xinj}} * 65 ==Hiika== # [[jaatamii shan]]
 67. {{k}} [[65]], [[67]] {{-om-}} {{Xinj}} * 66 ==Hiika== # [[jaatamii jaa]]
 68. {{k}} [[66]], [[68]] {{-om-}} {{Xinj}} * 67 ==Hiika== # [[jaatamii torba]]
 69. {{k}} [[67]], [[69]] {{-om-}} {{Xinj}} * 68 ==Hiika== # [[jaatamii saddeet]]
 70. {{k}} [[68]], [[70]] {{-om-}} {{Xinj}} * 69 ==Hiika== # [[jaatamii sagal ]]
 71. {{k}} [[69]], [[71]] {{-om-}} {{Xinj}} * 70 ==Hiika== # [[torbaatama]]
 72. {{k}} [[70]], [[72]] {{-om-}} {{Xinj}} * 71 ==Hiika== # [[torbaatamii tokko]]
 73. {{k}} [[71]], [[73]] {{-om-}} {{Xinj}} * 72 ==Hiika== # [[torbaatamii lama]]
 74. {{k}} [[72]], [[74]] {{-om-}} {{Xinj}} * 73 ==Hiika== # [[torbaatamii sadii]]
 75. {{k}} [[73]], [[75]] {{-om-}} {{Xinj}} * 74 ==Hiika== # [[torbaatamii afur]]
 76. {{k}} [[74]], [[76]] {{-om-}} {{Xinj}} * 75 ==Hiika== # [[torbaatamii shan]]
 77. {{k}} [[75]], [[77]] {{-om-}} {{Xinj}} * 76 ==Hiika== # [[torbaatamii jaa]]
 78. {{k}} [[76]], [[78]] {{-om-}} {{Xinj}} * 77 ==Hiika== # [[torbaatamii torba]]
 79. {{k}} [[77]], [[79]] {{-om-}} {{Xinj}} * 78 ==Hiika== # [[torbaatamii saddeet]]
 80. {{k}} [[78]], [[80]] {{-om-}} {{Xinj}} * 79 ==Hiika== # [[torbaatamii sagal]]
 81. {{k}} [[79]], [[81]] {{-om-}} {{Xinj}} * 80 ==Hiika== # [[saddeettama]]
 82. {{k}} [[80]], [[82]] {{-om-}} {{Xinj}} * 81 ==Hiika== # [[saddeettamii tokko]]
 83. {{k}} [[81]], [[83]] {{-om-}} {{Xinj}} * 82 ==Hiika== # [[saddeettamii lama]]
 84. {{k}} [[82]], [[84]] {{-om-}} {{Xinj}} * 83 ==Hiika== # [[saddeettamii sadii]]
 85. {{k}} [[83]], [[85]] {{-om-}} {{Xinj}} * 84 ==Hiika== # [[saddeettamii afur]]
 86. {{k}} [[84]], [[86]] {{-om-}} {{Xinj}} * 85 ==Hiika== # [[saddeettamii shan]]
 87. {{k}} [[85]], [[87]] {{-om-}} {{Xinj}} * 86 ==Hiika== # [[saddeettamii jaa]]
 88. {{k}} [[86]], [[88]] {{-om-}} {{Xinj}} * 87 ==Hiika== # [[saddeettamii torba]]
 89. {{k}} [[87]], [[89]] {{-om-}} {{Xinj}} * 88 ==Hiika== # [[saddeettamii saddeet]]
 90. {{k}} [[88]], [[90]] {{-om-}} {{Xinj}} * 89 ==Hiika== # [[saddeettamii sagal]]
 91. {{k}} [[89]], [[91]] {{-om-}} {{Xinj}} * 90 ==Hiika== # [[sagaltama]]
 92. {{k}} [[90]], [[92]] {{-om-}} {{Xinj}} * 91 ==Hiika== # [[sagaltamii tokko]]
 93. {{k}} [[91]], [[93]] {{-om-}} {{Xinj}} * 92 ==Hiika== # [[sagaltamii lama]]
 94. {{k}} [[92]], [[94]] {{-om-}} {{Xinj}} * 93 ==Hiika== # [[sagaltamii sadii]]
 95. {{k}} [[93]], [[95]] {{-om-}} {{Xinj}} * 94 ==Hiika== # [[sagaltamii afur]]
 96. {{k}} [[94]], [[96]] {{-om-}} {{Xinj}} * 95 ==Hiika== # [[sagaltamii shan]]
 97. {{k}} [[95]], [[97]] {{-om-}} {{Xinj}} * 96 ==Hiika== # [[sagaltamii jaa]]
 98. {{k}} [[96]], [[98]] {{-om-}} {{Xinj}} * 97 ==Hiika== # [[sagaltamii torba]]
 99. {{k}} [[97]], [[99]] {{-om-}} {{Xinj}} * 98 ==Hiika== # [[sagaltamii saddeet]]
 100. {{k}} [[98]], [[100]] {{-om-}} {{Xinj}} * 99 ==Hiika== # [[sagaltamii sagal]]
 101. {{k}} [[99]], [[110]] {{-om-}} {{Xinj}} * 100 ==Hiika== # [[dhibba tokko]]
 102. {{k}} [[100]], [[120]] {{-om-}} {{Xinj}} * 110 ==Hiika== # [[dhibbaa fi kudhan]]
 103. {{k}} [[110]], [[130]] {{-om-}} {{Xinj}} * 120 ==Hiika== # [[dhibbaa fi digdama]]
 104. {{k}} [[120]], [[140]] {{-om-}} {{Xinj}} * 130 ==Hiika== # [[dhibbaa fi soddoma]]
 105. {{k}} [[130]], [[150]] {{-om-}} {{Xinj}} * 140 ==Hiika== # [[dhibbaa fi afurtama]]
 106. {{k}} [[140]], [[160]] {{-om-}} {{Xinj}} * 150 ==Hiika== # [[dhibbaa fi shantama]]
 107. {{k}} [[150]], [[170]] {{-om-}} {{Xinj}} * 160 ==Hiika== # [[dhibbaa fi jaatama]]
 108. {{k}} [[160]], [[180]] {{-om-}} {{Xinj}} * 170 ==Hiika== # [[dhibbaa fi torbaatama]]
 109. {{k}} [[170]], [[190]] {{-om-}} {{Xinj}} * 180 ==Hiika== # [[dhibbaa fi saddeettama]]
 110. {{k}} [[180]], [[200]] {{-om-}} {{Xinj}} * 190 ==Hiika== # [[dhibbaa fi sagaltama]]
 111. {{k}} [[190]], [[300]] {{-om-}} {{Xinj}} * 200 ==Hiika== # [[dhibba lama]]
 112. {{k}} [[200]], [[400]] {{-om-}} {{Xinj}} * 300 ==Hiika== # [[dhibba sadii]]
 113. {{k}} [[300]], [[500]] {{-om-}} {{Xinj}} * 400 ==Hiika== # [[dhibba afur]]
 114. {{k}} [[400]], [[600]] {{-om-}} {{Xinj}} * 500 ==Hiika== # [[dhibba shan]]
 115. {{k}} [[500]], [[700]] {{-om-}} {{Xinj}} * 600 ==Hiika== # [[dhibba jaa]]
 116. {{k}} [[600]], [[800]] {{-om-}} {{Xinj}} * 700 ==Hiika== # [[dhibba torba]]
 117. {{k}} [[700]], [[900]] {{-om-}} {{Xinj}} * 800 ==Hiika== # [[dhibba saddeet]]
 118. {{k}} [[800]], [[1000]] {{-om-}} {{Xinj}} * 900 ==Hiika== # [[dhibba sagal]]
 119. {{k}} [[900]], [[2000]] {{-om-}} {{Xinj}} * 1000 ==Hiika== # [[kuma tokko]]
 120. {{k}} [[1000]], [[3000]] {{-om-}} {{Xinj}} * 2000 ==Hiika== # [[kuma lama]]
 121. {{k}} [[2000]], [[4000]] {{-om-}} {{Xinj}} * 3000 ==Hiika== # [[kama sadii]]
 122. {{k}} [[3000]], [[5000]] {{-om-}} {{Xinj}} * 4000 ==Hiika== # [[kuma afur]]
 123. {{k}} [[4000]], [[6000]] {{-om-}} {{Xinj}} * 5000 ==Hiika== # [[kuma shan]]
 124. {{k}} [[5000]], [[7000]] {{-om-}} {{Xinj}} * 6000 ==Hiika== # [[kuma jaa]]
 125. {{k}} [[6000]], [[8000]] {{-om-}} {{Xinj}} * 7000 ==Hiika== # [[kuma torba]]
 126. {{k}} [[7000]], [[9000]] {{-om-}} {{Xinj}} * 8000 ==Hiika== # [[kuma saddeet]]
 127. {{k}} [[8000]], [[10000]] {{-om-}} {{Xinj}} * 9000 ==Hiika== # [[kuma sagal]]
 128. {{k}} [[9000]], [[20000]] {{-om-}} {{Xinj}} * 10000 ==Hiika== # [[kuma kudhan]]
 129. {{k}} [[10000]], [[30000]] {{-om-}} {{Xinj}} * 20000 ==Hiika== # [[kuma digdama]]
 130. {{k}} [[20000]], [[40000]] {{-om-}} {{Xinj}} * 30000 ==Hiika== # [[kuma soddoma]]
 131. {{k}} [[30000]], [[50000]] {{-om-}} {{Xinj}} * 40000 ==Hiika== # [[kuma afurtama]]
 132. {{k}} [[40000]], [[60000]] {{-om-}} {{Xinj}} * 50000 ==Hiika== # [[kuma shantama]]
 133. {{k}} [[50000]], [[70000]] {{-om-}} {{Xinj}} * 60000 ==Hiika== # [[kuma jaatama]]
 134. {{k}} [[60000]], [[80000]] {{-om-}} {{Xinj}} * 70000 ==Hiika== # [[kuma torbaatama]]
 135. {{k}} [[70000]], [[90000]] {{-om-}} {{Xinj}} * 80000 ==Hiika== # [[kuma saddeettama]]
 136. {{k}} [[80000]], [[100000]] {{-om-}} {{Xinj}} * 90000 ==Hiika== # [[kuma sagaltama]]
 137. {{k}} [[90000]], [[200000]] {{-om-}} {{Xinj}} * 100000 ==Hiika== # [[kuma dhibba tokko]]
 138. {{k}} [[100000]], [[300000]] {{-om-}} {{Xinj}} * 200000 ==Hiika== # [[kuma dhibba lama]]
 139. {{k}} [[200000]], [[400000]] {{-om-}} {{Xinj}} * 300000 ==Hiika== # [[kuma dhibba sadii]]
 140. {{k}} [[300000]], [[500000]] {{-om-}} {{Xinj}} * 400000 ==Hiika== # [[kuma dhibba afur]]
 141. {{k}} [[400000]], [[600000]] {{-om-}} {{Xinj}} * 500000 ==Hiika== # [[kuma dhibba shan]]
 142. {{k}} [[500000]], [[700000]] {{-om-}} {{Xinj}} * 600000 ==Hiika== # [[kuma dhibba jaa]]
 143. {{k}} [[600000]], [[800000]] {{-om-}} {{Xinj}} * 700000 ==Hiika== # [[kuma dhibba torba]]
 144. {{k}} [[700000]], [[900000]] {{-om-}} {{Xinj}} * 800000 ==Hiika== # [[kuma dhibba saddeet]]
 145. {{k}} [[800000]], [[1000000]] {{-om-}} {{Xinj}} * 900000 ==Hiika== # [[kuma dhibba sagal]]
 146. {{k}} [[900000]], [[2000000]] {{-om-}} {{Xinj}} * 1000000 ==Hiika== # [[kitila tokko]]
 147. {{k}} [[1000000]], [[3000000]] {{-om-}} {{Xinj}} * 2000000 ==Hiika== # [[kitila lama]]
 148. {{k}} [[2000000]], [[4000000]] {{-om-}} {{Xinj}} * 3000000 ==Hiika== # [[kitila sadii]]
 149. {{k}} [[3000000]], [[5000000]] {{-om-}} {{Xinj}} * 4000000 ==Hiika== # [[kitila afur]]
 150. {{k}} [[4000000]], [[6000000]] {{-om-}} {{Xinj}} * 5000000 ==Hiika== # [[kitila shan]]
 151. {{k}} [[5000000]], [[7000000]] {{-om-}} {{Xinj}} * 6000000 ==Hiika== # [[kitila jaa]]
 152. {{k}} [[6000000]], [[8000000]] {{-om-}} {{Xinj}} * 7000000 ==Hiika== # [[kitila torba]]
 153. {{k}} [[7000000]], [[9000000]] {{-om-}} {{Xinj}} * 8000000 ==Hiika== # [[kitila saddeet]]
 154. {{k}} [[8000000]], [[10000000]] {{-om-}} {{Xinj}} * 9000000 ==Hiika== # [[kitila sagal]]
 155. {{k}} [[9000000]], [[100000000]] {{-om-}} {{Xinj}} * 10000000 ==Hiika== # [[kitila kudhan]]
 156. {{k}} [[10000000]], [[1000000000]] {{-om-}} {{Xinj}} * 100000000 ==Hiika== # [[kitila dhabba tokko]]
 157. {{k}} [[100000000]], [[1000000000000]] {{-om-}} {{Xinj}} * 1000000000 ==Hiika== # [[kuma kitila tokko]]
 158. {{k}} [[1000000000]], [[2000000000000]] {{-om-}} {{Xinj}} * 1000000000000 ==Hiika== # [[tiriliyoona tokko]]
 159. {{k}} [[1000000000000]], [[3000000000000]] {{-om-}} {{Xinj}} * 2000000000000 ==Hiika== # [[tiriliyoona lama]]
 160. {{k}} [[2000000000000]], [[lakdhablee]] {{-om-}} {{Xinj}} * 3000000000000 ==Hiika== # [[tiriliyoona sadii]]
 161. {{k}} [[3000000000000]], [[,]] {{-om-}} {{Xinj}} * lakdhablee ==Hiika== # [[kitima]], kana hin lakkaa'amne
 162. {{k}} [[lakdhablee]], [[;]] {{-om-}} {{Xinj}} * , ==Hiika== # [[mallattoo qoodduu]]
 163. {{k}} [[,]], [[:]] {{-om-}} {{Xinj}} * ; ==Hiika== # [[mallattoo qoodujabaa]]
 164. {{k}} [[;]], [[" "]] {{-om-}} {{Xinj}} * [[:]] ==Hiika== # [[mallattoo tuqlamee]]
 165. {{k}} [[:]], [[*]] {{-om-}} {{Xinj}} * " " ==Hiika== # [[mallattoo waraabbii]]
 166. {{k}} [[" "]], [[#]] {{-om-}} {{Xinj}} * * ==Hiika== # [[mallattoo urjii]]
 167. {{k}} [[*]], [[%]] {{-om-}} {{Xinj}} * # ==Hiika== # [[riqoo ykn mallattoo rikichaa]]
 168. {{k}} [[#]], [[&]] {{-om-}} {{Xinj}} * % ==Hiika== # [[hammamtaa harkaa ykn mallattoo [[persentii]] mallattoo agarsiiftu.]]
 169. {{k}} [[%]], [[-]] {{-om-}} {{Xinj}} * & ==Hiika== # [[wal qabsiistuu [[fi]] jettu bakka bu'uun mallattoo tajaajiltu.]]
 170. {{k}} [[&]], [[+]] {{-om-}} {{Xinj}} * - ==Hiika== # [[mallattoo hir'isuu]]
 171. {{k}} [[-]], [[×]] {{-om-}} {{Xinj}} * + ==Hiika== # [[mallattoo ida'uu]]
 172. {{k}} [[+]], [[÷]] {{-om-}} {{Xinj}} * × ==Hiika== # [[mallattoo baay'isuu ]]
 173. {{k}} [[×]], [[@]] {{-om-}} {{Xinj}} * ÷ ==Hiika== # [[mallattoo hiruu]]
 174. {{k}} [[÷]], [[!]] {{-om-}} {{Xinj}} * @ ==Hiika== # [[mallattoo jecha [[irratti]] jedhu bakka bu'uu fayyaddu.]]
 175. {{k}} [[@]], [[?]] {{-om-}} {{Xinj}} * ! ==Hiika== # [[mallattoo raajeffannoo]]
 176. {{k}} [[!]], [[<]] {{-om-}} {{Xinj}} * ? ==Hiika== # [[mallattoo gaaffii]]
 177. {{k}} [[?]], [[>]] {{-om-}} {{Xinj}} * [[<]] ==Hiika== # [[mallattoo irraxiqqaa]]
 178. {{k}} [[<]], [[=]] {{-om-}} {{Xinj}} * [[>]] ==Hiika== # [[mallattoo irraguddaa]]
 179. {{k}} [[>]], [[( )]] {{-om-}} {{Xinj}} * = ==Hiika== # [[mallattoo walqixaa]]
 180. {{k}} [[=]], [[\]] {{-om-}} {{Xinj}} * ( ) ==Hiika== # [[mallattoo hammattuu]]
 181. {{k}} [[( )]], [[/]] {{-om-}} {{Xinj}} * \ ==Hiika== # [[shaffaxa bitaa]]
 182. {{k}} [[\]], [[′]] {{-om-}} {{Xinj}} * User:Ahrada2021/ ==Hiika== # [[shaffaxa mirgaa]]
 183. {{k}} [[/]], [[~]] {{-om-}} {{Xinj}} * ==Hiika== # [[mallattoo hudhaa ]]
 184. {{k}} [[′]], [[_]] {{-om-}} {{Xinj}} * ~ ==Hiika== # [[mallattoo tilmaamaa]]
 185. {{k}} [[~]], [[0]] {{-om-}} {{Xinj}} * [[_]] ==Hiika== # [[sarara jalee]]