Jump to content

Help:Haalfayyadama

Wiktionary irraa

Afaan Oromoo

[gulaali]

Seerluuga qooqa tokkoo keessatti tartiibaa fi haalli galma jechaa qooda guddaa qaba. Afaanota hunda keessatti jechi tokko akkaataa fi bakka galma isaa irratti hundaa'uun Xiinjecha (Etymology), maalummaa jecha sanaa fi hiikni jecha sanaa adda baha.

Hubannaaf

[gulaali]


  • seenaa fi eessaa dhuftee jecha tokkoo kan qo'atu.
Qajojii fi Mallattoo
Mallattoo Qajojii Hiika
{{Xinj}} ----

Gochima || Eessaa dhuftee jechaa.

{{goch}} ----

Gochima || Xumura/gochima

{{dab}} ----

Dabalgochima || Ibsa xumura

{{maqi}} ----

Maqibsii || ibsa maqaa

Kanaa fi kan biraa illee fakkeenyota biroo ilaaluun fayyadamuu dandeenya. Fakkeenya aadde ilaali.

Gadaan Quufaa Gabbina!!!