Jump to content

Category:Qubee Afaan Oromoo

Wiktionary irraa

Ramaddii kana keessatti Qubeewwan Afaan Oromootu argama.

Fuulota ramaddii "Qubee Afaan Oromoo" jala jiran

Waliigala 27 keessaa Fuulotni 27 armaan gadii ramaddii kana keessa jiru.

'

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z