Sattawwaa

From Wiktionary
Jump to: navigation, search

Afaan Oromoo[edit]

Sattawwaa

Maqaa[edit]

  1. Sattawwaan bineensa mormaa fi luka dheera qabdudha. Sattawwaan dheerinaan bineelda kamiyyuu kan caaltu yoo ta'u qamni ishii burreedha.

Ingiliffa[edit]

  1. giraffe